Här finns information om Stora Amarantherordens övningssamhällen.


    http://www.carlskronaamaranth.se/


    Övningssamhället i Malmö utgör en provinsialloge med upptagningsområde huvudsakligen i Skåne och ibland personer med någon anknytning till regionen. Läs mer på
    www.amarantherorden-malmo.se.


    Amaranterorden i Finland är en brobyggare mellan personer och olika delar av samhället, stärker banden för den nordiska samhörigheten och är ett forum för sällskaplig samvaro på högtidssammankomsterna och balerna som ordnas vartannat år. Läs mer på www.amarant.fi.

    Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor