Stora Amaranther Orden
    Skyttegatan 1
    412 56 Göteborg

    Kansli: Christina André: telefon: 031-176900, knappval 4; e-post: kansli@goteborg.amaranthen.se

    Inbetalningar till Stora Amaranther Orden, Öfningssamhället det Första i Göteborg, sker till Plusgiro 465 74-0 med tydligt angivande av vad inbetalningen avser och för vem.

    Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor