Ordenssällskapet är indelat i grader.
  Gradbeteckningarna indelas i övningsgrader och riddargrader.
  Första graden erhålls då man recipierar.
  Andra graden bäres inom Öfningssamhället det Första i Göteborg enbart av häroldinnorna.
  Övriga grader inom Öfningssamhället det Första i Göteborg kan, efter anhållan, erhållas i relation till deltagande i antalet baler. Anhållan sändes med e-post till Ordens kansli, under adress christina@rbc.se, och behandlas av cantzlersämbetet som också fattar beslut.
  Ev. utestående årsavgifter skall ha inbetalats till Plusgiro 46574-0, med tydligt angivande av vad inbetalningen gäller och avseende vem.
  Tredje graden kan erhållas vid deltagande i den tredje balen, fjärde graden vid deltagande i den sjätte balen och femte graden vid deltagande i den tionde balen.
  Det går ej att anhålla om sjätte och högsta graden, som endast förlänas i enstaka fall som särskilt förtjänsttecken i Orden.
   
  Vid erhållande av ny grad må tidigare erhållna ordensband återlämnas till Orden.
   
  Kostnaderna är:
  Recipiendavgift 150 SEK
  Tredje graden 300 SEK
  Fjärde graden 300 SEK
  Femte graden 300 SEK

   

  Övningsgrader

    Första Amaranthergraden
  Amarantherordens kors i rött band med gröna kanter.
  Att bäras
  Damer: vid vänster axel.Herrar: vid bröstets vänstra sida
  Benämning De uppriktiga
  Andra Aspirantgraden
  Ankare i ljusblått band med silverkanter, rosett.
  Att bäras
  Enbart häroldinnor
  Benämning De trofasta
  Tredje Conseillergraden
  Ordenstecken i grönt band med röda kanter.
  Att bäras
  Bärs över höger axel och mot vänster höft.
  Benämning De fullkomlige

  Riddargrader

  Fjärde Chevaliergraden
  Ordenstecken i vitt band med blå kanter.
  Att bäras
  Bärs över höger axel och mot vänster höft.
  Benämning De vaksamme
  Femte Kommendörsgraden
  Ordenstecken i rött band med gröna kanter.
  Att bäras
  Bärs över höger axel och mot vänster höft.
  Benämning De segrande
  Sjätte den Högsta Graden
  Ordenstecken i ljusblått band med silver kanter.
  Att bäras
  Bärs över höger axel och mot vänster höft.
  Benämning De glorieuse
  Generalstormästaren, Stormästarinnan, Ordenskansler, Ordningsmannen, Ceremonimästarinnan och övriga officianter såsom tjänstgörande Marskalkar bär utöver sin graddekoration även särskilda ämbetstecken.

  Andra gradens tecken bärs enbart av tjänstgörande och förutvarande Häroldinnor.

  Innehavare av storkors av officiella ordnar bär vid Amarantherordens sammankomster endast denna ordens band och icke storkorsband.

    

  2012 års reform angående bärande av ordenstecken i Amaranterorden,
  bilaga till ordensintendentens, hovmarskalken Aminoffs reform från den 6
  januari år 1845.

   

  Med stöd av 1845 års reform har Stora Amaranther Ordens Generalkonselj beslutat hur ordenstecken, s.k. storkorsband från
  grad 3 till grad 6, skall bäras av manliga ledamöter. Beslutet överensstämmer med förslaget enligt följande.

   

  Att vi har ärvt seden att bära ordenstecknet utanpå högtidsdräkten är en kvarleva från tidigareuniformsreglementen, då både militär och ämbetsmannadräkt var helt stängd överbröstet, då bars storkorsband helt naturligt utanpå kavajen. Civil högtidsdräktkom först långt senare och då fortsatte man inom Amaranterorden att bärastorkorsbandet utanpå kavajen. Även under 1900-talet har vi valt att behålla bärandet av ordenstecknet utanpå den civila högtidsdräkten i ett kanske missräknat försök att vara ödmjuka och särskilja oss från officiella statsordnar utan direkt anledning.

   

  Vi är en sällskapsorden som aldrig strävar efter att få bärandetillstånd av våra ordenstecken utanför våra egna slutna sammankomster, däremot uppskattar vi alla stil och vill kunna framhäva den estetiska upplevelsen av ordenstecknets
  sammansmältande med högtidsdräkten.

    

  Den ordning, för vilken ovan redogjorts har gällt sedan den 6 januari 1845, då den antogs på ordensintendentens, hovmarskalken Aminoffs föredragning. Vid det tillfället reformerades antalet grader och ordenstecknets utseende harmoniserades för att bättre rimma med rådande klädesnorm.

    

  Med stöd av ovanstående föreslår vi beslut om följande ändring till hur Ordensbandet (Storkorsbandet) skall bäras av manliga ledamöter i Stora Amaranterorden:


  Militär och civil stor uniform

  Ordensbandet anläggs utanpå rocken (kavajen), varvid bandet dock läggs under axelklaff och paradskärp.

   

  Militär högtidsdräkt, s.k. Mässdräkt

  Ordensbandet anläggs under rocken (kavajen) men över västen. Bandet fästs nära axelns ytterdel så att det sitter stadigt och inte glider upp mot halsen, Bandets längd anpassas så att ordenstecknet vilar på höften.

    

  Civil högtidsdräkt

  Ordensbandet anläggs under rocken (kavajen) men över västen. Bandet fästs nära axelns ytterdel så att det sitter stadigt och inte glider upp mot halsen, Bandets längd anpassas så att ordenstecknet vilar på höften.

   

  Generalstormästare
  Friherre Per Taube

  med

  Förste Intendent (Stockholm) Greve Fredrik Taube          Andre Ceremonimästare (Stockholm) Herr Fredrik af Klercker

   

   
  Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor