Från och med september 2017 utgörs Direktionen av:

  Stormästare - Landshövding Lars Bäckström

  Cantzler - Konsul Lars-Eric Boreström

  Skattmästare - Civilekonom Annika Eklund

  Intendent - Ekonom Cathrine Dellborg

  Ceremonimästare - Gustaf Josefson

  Ordningsman - Kapten Claes Berglund
  Sekreterare - Internationell sekreterare Mikael Appelqvist

   

  Därtill adjungerade:
  Stormästarinna - Förskollärare Ann-Christin Bäckström 

  Kansli - Fru Christina André

  Sajten levereras av Föreningshuset  |  Cookies  |  Villkor